Werving en selectie IT personeel

Werving en selectie IT personeel volgens Fahr-Becker:
Volledigheid met aandacht voor detail

Gespecialiseerd in Werving en selectie IT personeel

Werving en selectie IT personeel

Werving en selectie kent volgens Fahr-Becker niet een, maar twee matches. De eerste is uiteraard dat de kandidaat een goede match is met de functie, maar bijna net zo belangrijk is dat de kandidaat ook een goede match is met de werkgever. Een overeenkomst in visie tussen werkgever en werknemer zorgt namelijk voor een goede, prettige en langdurige werkrelatie.
Fahr-Becker richt zich sinds haar oprichting in 2006 voornamelijk op Werving en Selectie IT personeel. Door deze jarenlange focus op de IT sector omvat ons netwerk een groot aantal IT specialisten en dat aantal neemt nog dagelijks toe. Ook kent het koppelen van de juiste kandidaat aan een functie voor ons geen geheimen en zullen de voorgedragen kandidaten altijd relevant zijn voor uw in te vullen functie.

Werving en Selectie met psychologische benadering

Een onderzoek van NOA doet uitwijzen dat 8,9% van het Nederlandse IT personeel zoekt naar een andere baan, 19,1% wilt blijven waar hij zit en de resterende 72% is latent. De recruitment consultants van Fahr-Becker zijn allen afgestudeerde psychologen. Hierdoor kunnen onze recruitment consultants die latente behoefte goed herkennen en daardoor de kandidaat helpen bij de omschakeling van latent naar actief opzoek zijn. Een andere toegevoegde waarde van psychologen bij Werving en Selectie IT Personeel is dat zij goed begrijpen wat zowel kandidaat als werkgever het liefste met het recruitment traject zou bereiken waarmee de kans op een duurzame samenwerking het grootste zal zijn.

IT Werving en Selectie zonder onaangename verrassingen

Fahr-Becker staat voor een complete maar heldere manier van werken en voorstellen. Aan de hand van CV’s en een ingevuld motivatiedocument matchen we de juiste kandidaten aan uw functieprofiel. Indien wij de kandidaat geschikt achten stellen wij ze ook met deze documenten voor. Indien u de kandidaat geschikt acht en u hem uitnodigt voor een sollicitatiegesprek nemen wij bij de kandidaat een carriere waarden assessment af en nodigen we hem uit voor een intake gesprek met een van onze psychologen waarbij de loopbaan van de kandidaat besproken wordt.
Tenslotte wordt er een referentiecheck afgenomen en een overzicht gemaakt van de arbeidsvoorwaarden van de kandidaat. Alle informatie waar we over beschikken wordt samengevoegd tot een compleet dossier over de kandidaat, welke u voor uw eerste gesprek met de kandidaat ter hand wordt gesteld. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u meteen overgaan tot de belangrijke facetten van het sollicitatiegesprek.