Missie

Informatie- en communicatietechnologie wordt gedreven door de voortdurende wil van mensen om te innoveren en te ontwikkelen. Wij willen er voor zorgen dat de best beschikbare mensen en hun specialismen inzetbaar zijn op het juiste moment, zodat deze innovatie en ontwikkeling zonder oponthoud doorgang kan vinden.

visie

Het op het juiste moment beschikbaar hebben van mensen en hun specialismen op specifieke posities binnen het domein van de ICT is mogelijk als er grip op de arbeidsmarkt verkregen is. Maar de arbeidsmarkt is inmiddels volledig transparant geworden. Het aantal mensen dat zich op die markt begeeft is zo groot, dat het bijna onmogelijk is om door de bomen het bos nog te zien.   Werving en selectie draait juist om het vermogen om beschikbaar, gekwalificeerd personeel te vinden voor een potentieel langdurige en goede samenwerking met werkgevers. Wij faciliteren deze samenwerking via een prettige, fatsoenlijke, deugdelijke en vertrouwelijke werkwijze. Daarbij maken wij gebruik van onze psychologische werving- en selectiemethode om te komen tot de best mogelijke match. Door onze focus op de ICT arbeidsmarkt slagen wij erin om de juiste partijen, met de juiste motieven, bij elkaar te brengen en een duurzame samenwerking tussen die partijen tot stand te brengen.