Kandidaat én werkgever centraal

Wij streven naar ‘the perfect match’ tussen kandidaat en werkgever. Om die te realiseren, hanteren wij een bijzondere, nauwgezette werkwijze die anders is dan kandidaten en werkgevers gewend zijn.

  • Dat begint bij het goed inzichtelijk maken van wat precies de wensen zijn van kandidaat en werkgever. Dit doen we aan de hand van de bekende functieprofielen, CV’s en motivaties. Standaard is deze informatie helder en compleet, zoals van een goed recruiter mag worden verwacht. De meerwaarde wordt echter gevormd door de uitgebreide toelichting en de achterliggende informatie die Fahr-Becker toevoegt. Het geeft beide partijen het benodigde inzicht bij de beoordeling van die ‘standaard’ informatie.
  • Vervolgens gaan we daadwerkelijk de diepte in. Met name de motieven van zowel kandidaat als werkgever vinden wij érg belangrijk. Om deze goed te begrijpen en inzichtelijk te maken, hanteren wij een psychologische benadering. We geven beide partijen goed inzicht in wat zij nu precies van elkaar verwachten. Daartoe wordt een diepte-interview gedaan met een van onze psychologen. Daarnaast wordt een ondersteunend assessment uitgevoerd.
  • Voor zover mogelijk worden de wederzijdse referenties opgesteld en gedeeld.
  • Tot slot besteden wij veel aandacht, vanuit het perspectief van beide partijen, aan wat een samenwerking moet gaan opleveren op zowel op kortere als op langere termijn.

Begeleiding met raad en daad

Bij Fahr-Becker gaan we alleen aan de slag als wij een daadwerkelijke opdracht hebben voor de werving en selectie van een ICT specialist, vanuit zowel kandidaat als werkgever. Geen loze beloften dus, maar heldere afspraken over de functie die wij gaan invullen. Daarbij gaan we vertrouwelijk om met gegevens en informatie die door kandidaat en werkgever worden verstrekt.

Evaluatie

Wij kijken achteraf graag terug met kandidaat en werkgever en evalueren wat de ervaringen zijn. Daardoor ontstaat vertrouwen in de juistheid van de genomen beslissing, terwijl wij blijvend kunnen werken aan de verbetering van onze dienstverlening.

OVERZICHTELIJK DOSSIER​

Het resultaat van deze nauwgezette aanpak wordt gedocumenteerd in een overzichtelijk dossier. Dit dossier wordt gedeeld met zowel kandidaat als werkgever, voordat zij elkaar gaan ontmoeten. Op deze manier zijn beiden zeer uitvoerig over elkaar geïnformeerd en is er een goede basis aanwezig voor een constructief gesprek. Onze ervaring is dat niet alleen het dossier als resultaat erg verhelderend is. Juist het doorlopen van het proces geeft beide partijen veel antwoorden en inzichten die nodig zijn voor een weloverwogen beslissing.