Fahr-Becker | Gespecialiseerd in werving en selectie

Waarom Fahr‑Becker?

Gespecialiseerd in ICT Werving en Selectie

Fahr-Becker is gespecialiseerd in ICT Werving en Selectie. Vanaf onze oprichting in 2006 ligt onze focus op werving en selectie van IT personeel. Daardoor hebben wij een sterk netwerk opgebouwd van meer dan 50.000 ICT specialisten binnen het gehele spectrum van ICT disciplines. Voor gespecialiseerde  ICT functies vormt Fahr-Becker de perfecte match!

Voor ICT functies vormt Fahr-Becker de perfecte match!
Fahr-Becker bemiddelt tussen werkgevers en onder anderen: IT analisten, IT archi­tecten, BI specia­listen, DBA specia­listen, ERP/CRM/ECM specia­listen, soft­ware devel­­opers, soft­ware testers, soft­ware engineers, IT specia­listen voor indus­triële automa­tisering, infra­structu­rele archi­tecten en engineers, netwerk specia­listen, project­­lei­ders, IT managers maar ook sales- en marketing specia­listen.   Over Fahr-Becker_shutterstock_132813317

Solide werknemer-werkgeverrelaties

Wij gaan ervan uit dat een écht goede match tussen kandidaat en werkgever een langdurige werkrelatie tussen beiden op moet kunnen leveren. Daarom zijn wij bij Fahr-Becker erg geïnteresseerd in de motieven en beweegredenen van zowel kandidaat als werkgever. We maken dan ook veel werk van het leren begrijpen van beide partijen. We doen dit door de inzet van onze gespecialiseerde recruitment consultants, die over het algemeen zijn afgestudeerd als psycholoog. Bovendien hanteren wij het beproefde Carrière Waarden Assessment. Hiermee analyseren we de persoonlijke drijfveren van de kandidaat en de aansluiting daarvan op type werk, werkopbrengst en werkomgeving van de werkgever. Zodoende bepalen we of zij überhaupt bij elkaar kunnen passen. De combinatie van onze jarenlange specialisatie in ICT recruitment en onze psychologische selec­tie­methodiek, heeft inmiddels geleid tot honder­den tevreden en veelal lang­durige samen­werkingen tussen werk­gevers en ICT specialisten.  

Kristalheldere samenwerkings­afspraken

Bij Fahr-Becker gaan we alleen aan de slag als wij een daadwerkelijke opdracht hebben voor de werving en selectie van een ICT specialist, vanuit zowel kandidaat als werkgever. Geen loze beloften dus, maar heldere afspraken over de functie die wij gaan invullen. Daarbij gaan we vertrouwelijk om met gegevens en informatie die door kandidaat en werkgever worden verstrekt.  

Prettig samenwerken

Ons uitgangspunt is een tevreden samenwerking tussen kandidaat en werkgever. Daaraan geven wij bij Fahr-Becker graag invulling op een sympathieke, gastvrije, dienst­verlenende en laagdrempelige manier.

Werkwijze Fahr‑Becker

Kandidaat én werkgever centraal

Wij streven naar ‘the perfect match’ tussen kandidaat en werkgever. Om die te realiseren, hanteren wij een bijzondere, nauwgezette werkwijze die anders is dan kandidaten en werkgevers gewend zijn.

 1. Dat begint bij het goed inzichtelijk maken van wat precies de wensen zijn van kandidaat en werkgever. Dit doen we aan de hand van de bekende functieprofielen, CV’s en motivaties. Standaard is deze informatie helder en compleet, zoals van een goed recruiter mag worden verwacht. De meerwaarde wordt echter gevormd door de uitgebreide toelichting en de achterliggende informatie die Fahr-Becker toevoegt. Het geeft beide partijen het benodigde inzicht bij de beoordeling van die ‘standaard’ informatie.
 2. Vervolgens gaan we daadwerkelijk de diepte in. Met name de motieven van zowel kandidaat als werkgever vinden wij érg belangrijk. Om deze goed te begrijpen en inzichtelijk te maken, hanteren wij een psychologische benadering. We geven beide partijen goed inzicht in wat zij nu precies van elkaar verwachten. Daartoe wordt een diepte-interview gedaan met een van onze psychologen. Daarnaast wordt een ondersteunend assessment uitgevoerd.
 3. Voor zover mogelijk worden de wederzijdse referenties opgesteld en gedeeld.
 4. Tot slot besteden wij veel aandacht, vanuit het perspectief van beide partijen, aan wat een samenwerking moet gaan opleveren op zowel op kortere als op langere termijn.

Overzichtelijk dossier

Het resultaat van deze nauwgezette aanpak wordt gedocumenteerd in een overzichtelijk dossier. Dit dossier wordt gedeeld met zowel kandidaat als werkgever, voordat zij elkaar gaan ontmoeten. Op deze manier zijn beiden zeer uitvoerig over elkaar geïnformeerd en is er een goede basis aanwezig voor een constructief gesprek. Onze ervaring is dat niet alleen het dossier als resultaat erg verhelderend is. Juist het doorlopen van het proces geeft beide partijen veel antwoorden en inzichten die nodig zijn voor een weloverwogen beslissing.

Werkwijze_shutterstock_147775991  

Begeleiding met raad en daad

Uiteraard zijn wij als Fahr-Becker gedurende het gehele selectieproces een raadgever voor beide partijen. Ook hier biedt onze psychologische benadering een belangrijk voordeel. We zijn toegerust om ons meer dan goed in te leven in de gesprekken en in ontstane situaties. Desgewenst springen we bij met raad en daad.  

Evaluatie

Wij kijken achteraf graag terug met kandidaat en werkgever en evalueren wat de ervaringen zijn. Daardoor ontstaat vertrouwen in de juistheid van de genomen beslissing, terwijl wij blijvend kunnen werken aan de verbetering van onze dienstverlening.

Missie en Visie

Missie

Informatie- en communicatietechnologie wordt gedreven door de voortdurende wil van mensen om te innoveren en te ontwikkelen. Wij willen er voor zorgen dat de best beschikbare mensen en hun specialismen inzetbaar zijn op het juiste moment, zodat deze innovatie en ontwikkeling zonder oponthoud doorgang kan vinden.   Visie en missie_bewerkt

Visie

Het op het juiste moment beschikbaar hebben van mensen en hun specialismen op specifieke posities binnen het domein van de ICT is mogelijk als er grip op de arbeidsmarkt verkregen is. Maar de arbeidsmarkt is inmiddels volledig transparant geworden. Het aantal mensen dat zich op die markt begeeft is zo groot, dat het bijna onmogelijk is om door de bomen het bos nog te zien.   Werving en selectie draait juist om het vermogen om beschikbaar, gekwalificeerd personeel te vinden voor een potentieel langdurige en goede samenwerking met werkgevers. Wij faciliteren deze samenwerking via een prettige, fatsoenlijke, deugdelijke en vertrouwelijke werkwijze. Daarbij maken wij gebruik van onze psychologische werving- en selectiemethode om te komen tot de best mogelijke match. Door onze focus op de ICT arbeidsmarkt slagen wij erin om de juiste partijen, met de juiste motieven, bij elkaar te brengen en een duurzame samenwerking tussen die partijen tot stand te brengen.

0
Connecting
Please wait...
Neem contact op

Helaas, de chat is momenteel niet beschikbaar. Laat een bericht achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Naam
* E-mail
* Beschrijf je vraag
  Vragen? Chat met ons!

  Vragen? We zijn hier! Start de chat!

  Naam
  * E-mail
  We zijn online!
  Feedback

  Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

  How do you rate our support?