Middleware Werving en Selectie

Middleware Werving en Selectie volgens Fahr-Becker:
Volledigheid met aandacht voor detail

Gespecialiseerd in Middleware Werving en Selectie

Middleware Werving en Selectie

Recruitment consultants zijn doorgaans alleen bezig met het matchen van een kandidaat aan een functieprofiel. Zo niet bij Fahr-Becker: bij ons is dat maar een klein gedeelte van het gehele traject. Allereerst is het voor ons ook belangrijk dat de werknemer goed aansluit bij de cultuur van onze opdrachtgever. Je wilt namelijk niet alleen een nieuwe werknemer aantrekken, je wilt hem ook behouden. En de beste manier om dit te doen is door een zo prettig mogelijke werkrelatie te hebben.

Fahr-Becker is al 10 jaar gespecialiseerd in ICT Werving en Selectie. Hierdoor kunnen we goed herkennen of de kandidaat goed bij de vacature past. Om te bepalen of de kandidaat goed bij het bedrijf past hebben we bij Fahr-Becker afgestudeerde psychologen als recruitment consultants in dienst, zodat we naast de objectieve match, ook de subjectieve match goed kunnen inschatten.

Recruitment met psychologische benadering

Voor het vinden van uw nieuwe middleware specialist hebben wij een nog altijd groter wordend netwerk dat bestaat uit ict specialisten van alle soorten en maten. Van java ontwikkelaars tot account managers.

Het vinden van de kandidaat is natuurlijk niet genoeg. Hij moet wel bereid gevonden worden van baan te wisselen. Onderzoek van NOA toont aan dat slechts 8.9% hier duidelijk voor open staat. Bij 72% is de behoefte wel aanwezig, maar daar zijn ze zichzelf niet van bewust. Psychologen zijn uiteraard zeer geschikt deze gevallen te herkennen en ze te doen inzien dat het wellicht eens tijd is voor een verandering van omgeving.

Een volledig dossier voor uw eerste gesprek

Als de kandidaat geïnteresseerd is in de functie en het traject wilt starten vragen we hem een motivatieformulier in te voelen en die ons met een bijgewerkt CV aan ons terug te sturen, waarna we hem daarmee aan u voorstellen met wat meer informatie over de kandidaat.

Mocht u de kandidaat uitnodigen voor een eerste gesprek nodigen wij de kandidaat uit om een carrière waarden assessment te maken en aansluitend wordt een diepte interview afgenomen waarin een psycholoog het resultaat van het assessment en de gehele loopbaan van de kandidaat doorneemt. Hier wordt een verslag van geschreven en deze zal samen met het CV en motivatieformulier tot een volledig dossier van de kandidaat worden gemaakt. Dit dossier kunt u gebruiken om u in te lezen op de kandidaat zodat het u duidelijk voor ogen staat wie u tegenover u hebt en direct over kan gaan op de vragen die er toe doen.