Front-end Developer Werving en Selectie

Front-end Developer Werving en Selectie volgens Fahr-Becker:
Volledigheid met aandacht voor detail

Gespecialiseerd in Front-end Developer Werving en Selectie

“Front-end

Bij een werving en selectie traject spreekt het voor zich dat de kandidaat goed moet passen bij de functie eisen behorende bij de vacature die ingevuld moet worden. Fahr-Becker vindt echter dat een match tussen kandidaat en werkgever ook van groot belang is. Je wilt namelijk niet alleen een goede kandidaat, maar ook eentje die past bij het bedrijf, want dat heeft een prettigere, langere werkrelatie als gevolg. 

Inschatten of iemand aan de gestelde functie eisen voldoet kunnen wij prima voor u doen. We zijn al 10 jaar gespecialiseerd in ICT Werving en Selectie en hebben in die tijd vele verschillende functies ingevuld. Aangezien we psychologen gebruiken als recruitment consultants kunnen we ook goed de juiste persoonlijkheid aan de opdrachtgever koppelen.

Recruitment met psychologische benadering

Voor de werving van uw nieuwe werknemer hebben wij een nog altijd groter wordend netwerk dat bestaat uit ICT specialisten. Dit varieert van .net engineers tot front-end developers, virtualisatie specialisten en PLC/SCADA programmeurs. 

Dat we de kandidaat kunnen vinden wilt natuurlijk nog niet zeggen dat hij openstaat voor een andere baan. Uit een rapport van NOA blijkt namelijk dat slechts 8.9% hier actief naar opzoek is. 19,1% wilt blijven zitten waar hij zit en maar liefst 72% is latent. Onze psychologen weten snel wanneer ze met een persoon te maken hebben die er wellicht voor open staat en kunnen vaak een goede inschatting maken wanneer die latentie omslaat naar actief opzoek zijn. 

Een volledig dossier voor uw eerste gesprek

Als de kandidaat aan u voorgelegd wilt worden verzoeken wij hem een motivatiedocument in te vullen en deze met een recente versie van zijn CV retour te sturen. Dit wordt door een van onze psychologen aangevuld met onze indruk van de kandidaat en dit geheel wordt u toegestuurd.

Als de kandidaat door u voor een eerste gesprek wordt uitgenodigd zullen wij de kandidaat vragen een carrière waarden assessment te maken. De uitslag zullen we met hem doornemen in een diepte interview waarin ook de loopbaan van de kandidaat besproken wordt. Een verslag van het interview en het resultaat van het assessment wordt met het CV en het motivatiedocument tot een volledig dossier gemaakt waarin u kunt lezen wat de kandidaat kan, wat hij al heeft gedaan en wat hij graag zou willen. Zo gaat u zo voorbereid mogelijk het gesprek in en kunt u direct de diepte in met de kandidaat.