DBA Werving

DBA Werving volgens Fahr-Becker:
Volledigheid met aandacht voor detail

Gespecialiseerd in DBA Werving

“DBA

Fahr-Becker kijkt verder dan de match tussen een kandidaat en de functievereisten. Als we zien dat de kandidaat de functie van DBA specialist zou kunnen vervullen, analyseren we ook of de kandidaat als mens bij de werkgever past. Als de kandidaat en het bedrijf beiden die klik voelen zal dit namelijk een duurzame match tot gevolg hebben en daarmee een voor beide partijen prettige werkrelatie

Voor deze twee matches zijn twee verschillende vaardigheden nodig. De match tussen de kandidaat en de functie levert voor ons na ruim 15 jaar ICT werving en selectie geen problemen op. De vaardigheid om in te schatten of iemand ook op geestelijk vlak bij een bedrijf past beschikken onze recruitment consultants als afgestudeerde psychologen ook over. 

Recruitment met psychologische benadering

Om de juiste kandidaten te vinden beschikken wij over een groot netwerk bestaande uit ICT personeel als Java developers, DBA specialisten en andere ICT specialisten dat we sinds ons ontstaan in 2006 hebben opgebouwd. 

Niet minder dan 72% van het ICT personeel in Nederland staat open voor een andere baan zonder dit zelf te weten of er actie naar te ondernemen (bron: NOA). Onze recruitment consultants kunnen als psycholoog deze mensen goed herkennen en kunnen goed aanvoelen wanneer de kandidaat deze wens zal willen verwezenlijken. 

Een volledig dossier voor uw eerste gesprek

Als de kandidaat geïnteresseerd is in de functie en het traject wilt starten vragen we hem een motivatieformulier in te voelen en die ons met een bijgewerkt CV aan ons terug te sturen, waarna we hem daarmee aan u voorstellen met wat meer informatie over de kandidaat.

Als u benieuwd bent naar de DBA specialist en hem uitnodigt voor een gesprek zetten wij een carrière waarden assessment klaar voor de kandidaat en verzoeken wij hem deze in te vullen. Daarnaast houden we een diepte interview waarin we de uitslag van het assessment bespreken en de carrière van de kandidaat doornemen. Alles dat we over de kandidaat hebben wordt samengevoegd tot een dossier welke u krijgt voor het eerste gesprek. Zo kunt u volledig ingelezen het gesprek in gaan en kunt u een veel efficiënter gesprek hebben dan wanneer u alleen het CV van de kandidaat kent.